Ügyfélszolgálat: +36/30-9613522 (Munkanapokon, H-P: 10-18h)

A+ A A-

Webáruházunk a személyes adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásában szerepel Adatkezelés nyivántartási száma: NAIH-60085/2012.

 

A JELEN NYILATKOZAT HATÁLYA

A JATEKVEZETES.HU, CHEL.HU, UZLET.PMLSZJB.HU, és PMLSZJB.HU domainek alatt üzemelő honlapokat a CHEL SPORT KFT. (1115 Budapest, Etele út 44/a, a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya alá tartozik valamennyi, a Szolgáltató által üzemeltetett Honlap. A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy Ön (a továbbiakban: Felhasználó) előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Nyilatkozat teljes tartalmát. A Honlapra történő belépéssel a Felhasználó elismeri, hogy a Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket és feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Felhasználó a Honlapot a Nyilatkozatban foglaltak megtartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadnia.

 

A HONLAPOKRA VONATKOZÓ ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

A Honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásával, és a Honlap szabályainak elfogadásával ad meg. A Honlap használata a Honlap látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a Nyilatkozatban meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. A regisztráció, a hírlevél-feliratkozás, valamint a termékek, szolgáltatások megrendelése során megadott személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek a regisztrációval, a feliratkozással, illetve a megrendelés véglegesítésével egyidejűleg adják meg. A Honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője a Szolgáltató.

A Szolgáltató a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal. A Honlap látogatása során rögzített személyes adatok Szolgáltató általi kezelésének célja a kizárólag a szolgáltatások, megrendelések teljesítése. A Felhasználó számítógépének egyes adatai a honlap-látogatottsági adatok számontartása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése céljából automatikusan naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek, azokat azonban a Szolgáltató semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne, illetve ezen adatok a tárhelyszolgáltatók és a keresőmotorok által – pl. Google Analytics – kerülnek tárolásra, a Szolgáltató adatbázisaitól függetlenül.


AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A honlapon található termékek átadásához, a megrendelések teljesítéséhez, illetve szolgáltatások igénybevételéhez azonban érthető módon bizonyos személyes adatokra szükség van. A személyes adatok felhasználása minden esetben az érintettnek a szolgáltatás megrendelésekor tett írásbeli nyilatkozatán alapul. A Szolgáltató a Felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatait (pl. e-mail címét) kizárólag belső felhasználás és kapcsolattartás célból veszi igénybe. Szolgáltató az adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra nem kívánja felhasználni, illetve a Felhasználót tájékoztatja, hogy bármikor lehetőséget biztosít számára, hogy adatainak kezelésére történő hozzájárulását korlátozás nélkül visszavonja.

Az adatok kezelésének célja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás, illetve a megrendelés teljesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval. A szolgáltató az adatokat - az azonosításon kívül – statisztikai, vagy egyéb célokra nem használja fel. Az adatokat a Szolgáltató addig tárolja, amíg a Felhasználó regisztrációval rendelkezik, illetve amíg a honlapok szolgáltatásait igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát önként eljuttatja a Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató - az adott szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályban előírt kötelező esetek kivételével - semmilyen körülmények között nem továbbítja.

 

A REGISZTRÁCIÓ

Kényelmi szolgáltatásként Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználónak az oldalon történő regisztrációra. A regisztráció célja kizárólag a megrendelések meggyorsítása és kényelmesebbé tétele, a személyes adatok – név, cím, telefonos és e-mail elérhetőség – automatikus megadása a rendelés folyamán.

A Felhasználó regisztrációja esetén köteles

  • a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, illetve a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni. A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését.
  • az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Felhasználó számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy az egyedi azonosító és jelszó megadását követően a Felhasználó saját adatihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve törölje azokat.
 

A megrendeléssel vagy a regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és a Szolgáltató által a személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes. A Szolgáltató kijelenti, hogy minden elvárható és méltányos erőfeszítést megtesz a rendszerében található adatok megóvásának érdekében, azonban a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni.

 

HÍRLEVÉL

A Honlapon lehetőség van hírlevélre történő feliratkozásra. Szolgáltató közli, hogy a hírlevél küldéséhez szükséges e-mail adatokat és neveket a megrendelésektől elkülönítetten tárolja, és kezelésükben ugyanazokat a szigorú irányelveket alkalmazza, mint a megrendelések kezelésénél. A hírlevél fogadásáról történő lemondásra, un. leíratkozásra szintén bármikor, az egyéb regisztrációtól függetlenül lehetőséget biztosít. A hírlevél-adatbázisban tárolt adatok célja kizárólag a feliratkozók informálása, az adatkezeléshez a feliratkozással az érintett önként adja hozzájárulását.


LINKTARTALMAKKAL KAPCSOLATOS ADATVÉDELEM

A Honlapon előfordulhatnak linkek más weboldalakra. A Szolgáltató nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Nyilatkozat csak a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra vonatkozik. A Szolgáltató minden elvárható és szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

TÁJÉKOZTATÁS
Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.
A Szolgáltató jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket - a vonatkozó jogszabályok keretein belül - bármikor módosíthatja, mely módosításokat Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Amennyiben az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármely kérdése vagy észrevétele merül fel, kérjük, keressen bennünket bizalommal!

A jelen Nyilatkozat közzétételétől érvényes, és visszavonásig hatályos!

Last modified on szerda, 13 február 2013 14:59
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
CHEL SPORT Kft. 2012. - Minden jog fenntartva! A honlap tartalmi elemeinek másolása csak a jogtulajdonos engedélyével lehetséges!

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Mégse